Funding Science

Dat UM hoog scoort in de wereld van de wetenschap, is algemeen bekend. Dat het Universiteitsfonds daar een grote rol in speelt, weet bijna niemand. Vele onderzoeken en programma’s komen tot stand met hulp van het Fonds. En dat genereert haar inkomsten weer uit legaten, donaties en nalatenschappen. Het Universiteitsfonds bouwt ongemerkt aan een leefbare wereld, waarmee toekomstige generaties straks verder zullen leven. Okay T36, maak daar maar eens een shortfilm over. Voor onze donateurs.

skillslab UM Maastricht
Rainer Goebel 9.4 Tesla MRI
wereldstad