Funding Science

Categories:

Dat UM hoog scoort in de wereld van de wetenschap, is algemeen bekend. Dat het Universiteitsfonds daar een grote rol in speelt, weet bijna niemand. Vele onderzoeken en ontwikkelingsprogramma’s komen tot stand met hulp van het Fonds. En dat genereert haar inkomsten weer uit legaten, donaties en nalatenschappen. Het fonds bouwt ongemerkt aan een leefbare wereld, waarvan toekomstige generaties straks volledig afhankelijk zijn. Okay T36, maak daar maar eens een short-film over.